İri Hacimli Atıklar


Temizlik İşleri Müdürlüğü - Kirazpınar Mah. Yeni Bağdat Cad. No:883/A Gebze/Kocaeli0262 642 10 10sifiratik@gebze.bel.trVerilen Hizmetler


‘İRİ HACİMLİ ATIKLAR’ NEDİR?

Kullanılmış ev eşyası mobilya kanepe yatak parçaları vs. atıklar iri hacimli atıklar olarak nitelendirilmektedir. Katı atıkların toplanması, uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi ilgili mevzuatlar gereği yerel yönetimlerin sorumluluk alanına girmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve doğal çevrenin aynı eksende yönetilmesi noktasında, katı atıkların ekonomiye kazandırılması ve ayrıca doğayı tahrip etmesinin önlenmesi günümüzde alınabilecek çeşitli önlemlerle mümkün olmaktadır.


BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

İri Hacimli Katı Atıklar; Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük  ev, işyeri, okul, sanayi vb. kaynaklardan toplanan mobilya, yatak, bahçe atıkları vb. karışık atıklar olarak nitelendirilebilir. Atıklar  belediyeye ait araçlar  ile düzenli toplanmakta ve biriktirme alanına getirilmektedir. 

Oluşan iri hacimli atıklarınızı en yakın çöp konteynırı yanına bırakarak Alo Atık Hattı 0262 6421010’u arayabilirsiniz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen adreslerdeki atıkların toplaması yapılmaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılından itibaren toplanan İri Hacimli Atık miktarları:

Yıllar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nüfus

319.307

329.195

338.412

350.115

357.743

368.278

371.000

382.166

Toplanan Atık(kg)

298.700

825.200

649.900

310.500

1.767.500

1.958.800

1.550.750

1.534.600
Bu atıklar ile ilgili etkin bir atık azaltımı ve geri dönüşüm sağlanmakta, çöp dağları oluşması önlenmekte, çevre ve insan sağlığını tehdit edecek unsurların oluşması engellenmektedir. Atık yönetiminin güçlendirilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre ve insan sağlığının korunması için yaşamsal önemde olup, mevcut ve gelecek kuşaklara daha kaliteli, sürdürülebilir bir yaşam ortamı sağlanmasında temel bir faktördür.

MEVZUATLA UYUM:

İri Hacimli Katı Atıklar (mobilya, yatak, ağaç dal atıkları vb.) halk sağlığına uygun şekilde, fen ve sanat kaidelerine göre yönetilmesi, katı atıklardan madde geri kazanma ve sair şekilde istifade edilmesi “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” gereğidir. Katı atıklar 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği 8.Maddesinde Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları kısmında “Belediye atıkları ile ilgili mevzuat kapsamında yönetiminden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla, aktarma istasyonuna taşımakla ve ikili toplama sistemi ile atık getirme merkezi kurmak/kurdurtmakla, toplanan atıklara ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmakla” yükümlüdür  ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11.Maddesinde  Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür’ denilmektedir.“Evsel katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması ile çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına ve geri kazanım yöntemine  ilişkin yükümlülük”  yetki ve sorumluluklar 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediyelere ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir.Dökümanlar