Arabuluculuk Komisyonu

ASIL ÜYELER

Başkan Av. Cahit POLAT

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Bilgin ALTAY

Mali Hizmetler Müdür Vk.

YEDEK ÜYELER

Av. Ahmet TAŞ

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Av. Kevser TEYMUR

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Gürsel YOLCU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Behice Nur ÇAĞLAR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Seval KAPLAN

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Necmiye ATALAY

Mali Hizmetler Müdürlüğü