Müdürlükler

Afet İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Etüt Proje Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mezarlıklar Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü