İlkelerimiz

  • Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir.
  • Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik esastır.
  • Belediye hizmetlerinde vatandaş odaklılık önceliktir.
  • Gebze’yi katılımcı anlayışla yönetmek temel prensiptir.
  • Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiden azami derecede yararlanmak esastır.
  • Belediye karar ve uygulamalarında yasalara uymak zorunludur.
  • Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımı esastır.