İlkelerimiz

  • Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir.
  • Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.
  • Belediye hizmetlerinde insan ve vatandaş odaklılık esastır.
  • Gebze’yi katılımcı anlayışla yönetmek temel prensiptir.
  • Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi teknolojilerinden azami derecede yararlanmak esastır.
  • Belediye karar ve uygulamalarında yasalara uymak zorunluluktur.
  • Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımı esastır.
  • Çalışanlarımızın memnuniyeti temel önceliklerimizdendir.
  • Kurum kültürünün oluşturulması için çaba sarf ederiz.
  • Sorunları oluşmadan önlemeye çalışırız.