02 OCAK 2020 MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


           GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı içinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda 02 Ocak 2020/ Perşembe günü saat 16.00’da toplanacaktır. 

Duyurulur.

GÜNDEM:

• Yoklama –Saygı Duruşu-İstiklal Marşı – Açılış.

• 03 Aralık 2019 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması,

RAPORLAR :

1- Belediyemiz Birim Müdürlükleri Çalışma Yönetmeliklerine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu İMAR KOMİSYONU RAPORLARI:

2- SEDAŞ’ın Cumhuriyet Mah. 5727 ada 1 nolu parselin bir kısmının trafo alanı olmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

3- Duraklı Mah 183 ada 51 parselin yola cephesinin sağlanması için plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu

4- Denizli Mah. 189 ada 51 nolu parselin yola cephesinin sağlanması için plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

5- Ulus Mah. 4718 ada 20 parsel zemin sınıfının değiştirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu

TEKLİFLER:

6- Denetim Komisyonuna 5 üye seçimi (Gizli oyla),

7- Fazla çalışma ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi,

8- Belediyemize ait Kirazpınar Mah. 2745 Sok No:8 5807 ada 1 parselde bulunan 140 m² Prefabrik Sağlık Ocağının İlçe Toplum Sağlığı Merkezine tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

9- Belediyemize ait Ulus Mah. Yaşar Doğu Cad No: 112 de bulunan Beylikbağı Şehit Polis Faruk Aslan Parkı iç inde bulunan Beylikbağı Mah. Muhtarlığı ile Ulus Mah. Muhtarlık hizmet binasının tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

10- S.Orhan Mah. Serkan Özçeri parkı içinde bulunan Muhtarlık hizmet binasının Sultanorhan Mah. Muhtarlığına tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

11- Cumhuriyet Mah. Şişecam Yolu No: 4 de 5729 ada 1 parselde bulunan 12.436.28 m² (arsa) alandan Belediyemize ait 244.52 m² arsa alanın Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

12- Belediyemize ait Arapçeşme Mah. Kavak Cad üzerindeki 175 m² açık 80 m² kapalı toplam 255 m² Şehit Şaban Töngel Parkının Türkiye Harp Mal.Gaz.Şeh.Dul ve Yet. Der. Kocaeli Şubesine tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

13- Çayırova Mah. 4083 ada 6 parsel numaralı 3137.30 m² taşınmazın Belediyemiz adına kayıtlı 268.66 m² sinin İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

14- Balçık Mah. 322 Ada 3 ve 323 Ada 5 Parsellerin Takasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi

15- Memur Dolu Kadro Derece Değişikliğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi,

16- Geçici İş Pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,

17- Boş kadrolara karşılık çalışan sözleşmeli personel ücret ve ek ödeme tespitine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,

18- 2 adet kapalı kasa cenaze aracı alınmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,

19- Akviran Mah. GK 8 sınırları içerisinde yapılan plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

İLAN OLUNUR