05 Eylül 2023 Meclis Toplantısı Gündemi


 

İ L A N

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı içinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda 05 Eylül 2023/ Salı günü saat 15.00’de toplanacaktır

            Duyurulur.

          GÜNDEM:

  • Yoklama– Açılış.

·         01 Ağustos 2023 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması,

RAPORLAR:

1-      Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 16 adet parseldeki tam ve hisseli taşınmazların belediyemizin vergi borçlarının mahsuplaşmasına karşılık Maliye Hazinesine devrine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

 

İMAR KOMİSYONU RAPORU:

2-      Sultanorhan Mahallesi 5638 Ada 5 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

3-      Osmanyılmaz Mahallesi, 2738 Ada 6 No’lu, 2469 Ada 4 No’lu, 2749 Ada 7 No’lu, 2748 Ada 2, 3, 4, 5 ve 7 No’lu Parseller ve Civarına İlişkin Hazırlanan İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

4-      Kadıllı Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

5-      Balçık Mahallesi Gk17 Etaplama Sınırında Yer Alan 313 Ada 19 Nolu Parselin Kuzeyinde Yer Alan Tescil Harici Alan ve 325 Ada 11 Nolu Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uip Tadilatına ilişkin ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

TEKLİFLER:

6-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yapı Kayıt Belgesi alan 22 adet parselin satışına ilişkin teklifi,

7-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 11 hak sahibine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince  doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin teklifi,

8-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemize devri yapılan Mustafapaşa (Yavuzselim) Mah. 321 ada 323 parselin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında satışına ilişkin teklifi,

9-      Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Belediyemiz Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı meclis kararının güncellenmesine ilişkin teklifi,

10-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Dolu Kadro Derece değişikliğine ilişkin teklifi,

11-  Plan ve Proje Müdürlüğünün Barış, Güzeller, Balçık, Tatlıkuyu, Gaziler, İstasyon, Arapçeşme ve Ulus Mahalleleri, 1089 ada, 18 no’lu parselin kuzeyi ve batısı, 33 ada, 209 no’lu parsel ve civarı, 464 ada, 7 No’lu parselin doğusu, 877 ada, 11 No’lu parselin kuzeyi, 2942 adanın kuzeyindeki Tescil harici alan, 1287 ada, 10 No’lu parselin güneyi ve batısı, 5950 ada, 14 no’lu parselin güneyindeki tescil harici alan, 4233 ada, 15 no’lu parsel, 875 ada, 13 no’lu parselin kuzeyi, 1093 ada, 1 no’lu parsel, 812 ada, 1 no’lu parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 1682 ada, 8, 9 ve 10 no’lu parseller İle 4624 ada, 9 no’lu parsel, 877 ada, 12 no’lu parsel, 464 ada, 21 no’lu parsel, 1286 ada, 1, 2 ve 16 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin teklifi,

12-  Plan ve Proje Müdürlüğünün Duraklı Mahallesi, Eleşli ve Kangıllı Yerleşim Alanlarına İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yasal Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesine ilişkin teklifi.