İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ


T.C.

(GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR)

Gebze Belediye Meclisi’nin 04.12.2020/209, 04.12.2020/212, 04.12.2020/210 ile 03.09.2020/163 tarih ve sayılı kararları. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.01.2021/58, 11.02.2021/88, 11.02.2021/86 ile 12.11.2020/449 sayılı kararları. Gebze İlçesi, Osmanyılmaz Mahallesi, 2461 ada 2 nolu parsele, Gebze İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 3955 ada 1, 6, 7 ve 9 nolu parsellere, Gebze İlçesi, Osmanyılmaz ve Hacıhalil Mahallesi, 449 ada 15 nolu parsel ve 189 nolu adanın güneyinde kalan tescil harici alana, Gebze İlçesi, istasyon Mahallesi, 946 ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 ve 947 ada 1 nolu parsellere, ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları 24.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.