İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ


İLAN

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

KOCAELİ İLİ, GEBZE İLÇESİ, KİRAZPINAR MAHALLESİ GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANLARI, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLUP, 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN 19. VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN 59. MADDESİ UYARINCA ASKI İLANI YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. SÖZ KONUSU BÖLGEYE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI; TADİLAT PAFTASINDA; 6442 ADA 2 PARSEL MERİ İMAR PLANLARINDA “DİNİ TESİS (CAMİİ) ALANI OLUP, PLAN TADİLATI İLE “İLKÖĞRETİM ALANI” OLARAK DÜZENLENMİŞ, 6450 ADA 1 PARSEL MERİ İMAR PLANLARINDA “MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM TESİS ALANI” OLUP, PLAN TADİLATI İLE “DİNİ TESİS (CAMİİ) ALANI OLARAK YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMIŞ OLUP; 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU’NUN 19. VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 59. MADDESİ UYARINCA TOKİ BAŞKANLIK MAKAMI’ NIN 25/02/2020 TARİHLİ E.20047 SAYILI BAŞKANLIK OLUR’U İLE ONAYLANMIŞ OLUP; BELEDİYEMİZ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM SERVİSİ’NDE 16/06/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

İNCELENMESİ HUSUSUNDA, TEBLİGAT KANUNU GEREĞİ;

İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI