İmar Planı


Kocaeli ili, Gebze İlçesi, 234 ada 301 numaralı parselde, toplam 619.709,17 m2 büyüklükteki TÜBİTAK-MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanına ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 11.03.2021 tarih ve 2390927 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

        Onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planları ve plan açıklama raporu 17.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.