ŞUYULANDIRMA


İLAN

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

BELEDİYEMİZ SINIRLARINDA YER ALAN AKVİRAN(MOLLAFENARİ) MAHALLESİ G28B15B3B-C-D, G28B15C1B, G28B15C2A-B-C-D, G28B15C3A-B, G29A11A4A-D, G29A11D1A-B-C-D UYGULAMA İMAR PLAN PAFTALARI TİCARET VE KONUT ALANLARI GK(8) PLAN BÖLGESİNDE; 116 ADA 1, 2, 3, 4, 5 VE 6 PARSELLER, 117 ADA 2 VE 3 PARSELLER, 151 ADA 211 VE 215 PARSELLER, 156 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 VE 39 PARSELLER, 157 ADA 1, 2, 3, 4, 5 VE 6 PARSELLER, 158 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 25, 32, 33 VE 34 PARSELLER, 160 ADA 13, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 111, 112, 113 VE 114 PARSELLER, 162 ADA 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 VE 118 PARSELLER, 163 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 VE 108 PARSELLER, 164 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VE 9 PARSELLER, 165 ADA 23, 24, 25, 26 VE 29 PARSELLER, 167 ADA 1, 2, 3, 4, 5 VE 6 PARSELLER, 168 ADA 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 VE 39 PARSELLER, 169 ADA 32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 VE 60 parsellerde 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) YAPILMIŞ OLUP 28/10/2020 TARİHİNDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. ASKI SÜRESİNCE YAPILAN İTİRAZLAR SONRASI DEĞİŞEREK DÜZENLENEN PARSELASYON PLANI, İLAN VE DAĞITIM CETVELLERİ BELEDİYEMİZ ENCÜMENİN 11/02/2021 TARİH 2021/442 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK İKİNCİ DEFA 19/02/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BELEDİYEMİZ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDE 30 GÜN MÜDDETLE ASKIYA ÇIKARTMAK SÜRETİYLE İLAN EDİLECEKTİR. BÖLGEDE BULUNAN GAYRİMENKUL HAK SAHİPLERİNE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.