Şuyulandırma


Belediyemiz sınırlarında yer alan Pelitli Mahallesi Depolama Alanı (GK20) plan bölgesini kapsayan yaklaşık 82 hektar alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi (şuyulandırma) yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 05/12/2019 tarih 2019/3471 sayılı kararı ile onaylanarak 16/12/2019 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan olunur.