ŞUYULANDIRMA


İLAN

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

BELEDİYEMİZ SINIRLARINDA YER ALAN TAVŞANLI MAHALLESİ G23A16D1A-B-C-D, G23A16D2A-C-D, G23A16D3A, G23A16D4A-B Uygulama İmar Plan paftaları Ticaret ve Konut Alanları GK(14) plan bölgesinde; 2692, 2693, 2694, 2740, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2779, 2780, 2793 ve 2832 parseller, 174 ada 1 parsel, 177 ada 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 202 parseller, 202 ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 parseller, 221 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 64, 65, 66, 67 ve 68 parseller, 222 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 49 parseller, 224 ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 49 parseller, 227 ada 12 parsel, 228 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 33 ve 34 parseller, 263 ada 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 ve 16 parseller, 264 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller, 265 ada 1 parsel, 266 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parseller, 267 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller, 268 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller, 269 ada 2 ve 3 parseller, 270 ada 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 parsellerde 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) YAPILMIŞ OLUP; PARSELASYON PLANI, İLAN VE DAĞITIM CETVELLERİ BELEDİYEMİZ ENCÜMENİNİN 17/06/2020 TARİH 2020/1896 SAYILI KARARI İLE ONAYLANMIŞTIR. 22/06/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BELEDİYEMİZ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDE 30 GÜN MÜDDETLE ASKIYA ÇIKARTMAK SÜRETİYLE İLAN EDİLECEKTİR. BÖLGEDE BULUNAN GAYRİMENKUL HAK SAHİPLERİNE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI