ŞUYULANDIRMA


İLAN 

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞIN'DAN

Belediyemiz sınırlarında yer alan Balçık Mahallesi Balçık Depolama Alanı plan bölgesini kapsayan yaklaşık 97 hektar alanda mahkeme kararına istinaden yeniden 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi (şuyulandırma) yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 22/07/2020 tarih 2020/2272 sayılı kararı ile onaylanarak 27/07/2020 tarihinden itibaren 30 gün süreyle  ilan edilmiştir.