ŞUYULANDIRMA


İLAN

Balçık Mahallesi Balçık Depolama Alanı plan bölgesine ait 97 hektar alanda 3194 sayılı kanunun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi(şuyulandırma) işlemleri yapılmış olup; 08/12/2020 tarih 32768 yevmiye no ile tapuya tescil edilmiştir. Bölgede bulunan taşınmaz sahiplerinin; tapunun alınması ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun ilgili maddesi gereği üç ay içerisinde değişiklik beyanının verilmesi için idaremiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne gelmesi gerekmektedir.