ŞUYULANDIRMA


İLAN

Pelitli Mahallesi Konut Alanları(GK6) plan bölgesini kapsayayan 125 hektar alanda 3194 sayılı kanunun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi(şuyulandırma) işlemleri yapılmış olup; 10/11/2020 tarih29205 yevmiye no ile tapuya tescil edilmiştir. Bölgede bulunan taşınmaz sahiplerinin; tapunun alınması ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun ilgili maddesi gereği üç ay içerisinde değişiklik beyanının verilmesi için idaremiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne gelmesi gerekmektedir.