Ambalaj Atıkları


İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü - Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:111 Gebze Kocaeli0262 642 10 10sifiratik@gebze.bel.trVerilen Hizmetler


"AMBALAJ ATIĞI" NEDİR?

Ambalaj, içerisindeki ürünün temiz kalmasını ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlayan, taşınmasını kolaylaştıran, ürünü koruyan ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan endüstriyel bir üründür. Yiyecek-içecek, kozmetik, mobilya, hediyelik eşya, temizlik vb. sektörlerde ambalaj kullanımı oldukça yaygın olup, ürünün tanıtımı ve satışı da ambalaj aracılığıyla yapılır.

Öte yandan yönetmelikte ambalaj “Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış Yönetmelik’in Ek-1’in de yer alan ‘Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örnekler’de belirtilenler ile geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünler” olarak tanımlanmaktadır.

 

BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

Belediyemiz 2009 yılından itibaren ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına pilot bölgeler oluşturarak başlamış ve bu konuda çeşitli etkinlikler, projeler hazırlayarak farkındalık oluşturulmuştur. 2005 yılında yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nce yasal zorunluluk haline gelen uygulama, 2009 yılında Belediyemizce hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan “Gebze İlçesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı” ile tüm ilçeyi kapsamıştır. 

2017 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile daha da koordineli hale gelen çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Çalışmalarımızda 6 adet sıkıştırmalı, 1 adet sıkıştırmasız atık aracı, 1 adet vinçli cam toplama kamyonu ve 30 personel ile yürütülmektedir.  Haftanın 7 günü 08.00-19.00 saatleri içerisinde gerçekleştirilen atık toplama faaliyeti sonucunda elde edilen ambalaj atıkları, ayrıştırılmak üzere Lisanslı Firma tarafından kurulan geri dönüşüm tesisine ulaştırılarak atıkların burada ekonomiye kazandırılmak üzere geri dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir.

İlçemiz mücavir alanında bulunan Kamu Kurumları, Avmler, Marketler ve diğer tüm ticari faaliyette bulunan işletmelere belediyemiz tarafından temin edilen biriktirme ekipmanları ile Gebze’de tüm lokasyonlar sıfır atık sistemine dahil edilmiş oldu. Bu konuda hem belediyemiz içi hem de dışardan kurumlardan, işletmelerden ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerilerin mevzuata uygunluğunun ve gerekli altyapısının sağlanması, çalışmaların yürütülmesi için Sıfır Atık Yönetim Birimimiz kurulmuştur.


Yıllar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Miktar

(ton)

2.749,531

9.976,890

9.310,154

5.372,666

6.585,930

11.644,370

12.445,830

11.101,191
İlçemiz genelinde 600 geri dönüşüm kafesi-konteynırı, 200 adet cam kumbarası halkımızın biriktirmiş olduğu atıkları kolaylıkla geri dönüşüme kazandırması için kolaylıkla ulaşabileceği noktalara konumlandırılmıştır. Ayrıca iç mekanlarda atık biriktirme ekipmanlarımızda dağıtılmaktadır. Talebe istinaden ekiplerimiz tarafından değerlendirme yapılarak uygun sayıda ekipman desteği sağlanmaktadır.

Hanelerimizde oluşan ambalaj atıkları her mahallenin toplama gününde anonslu araçlarımız tarafından düzenli bir şekilde toplanmaktadır.

Atıklarınızın hanenizden düzenli toplanmasını sağlamak, toplama sistemine dahil olmak için Alo Atık Hattı 0262 642 1010’u arayabilirsiniz.


MEVZUATA UYUM

Ülkemizde katı atıklar içinde önemli bir yer tutan ambalaj atıklarının yarattığı çevre kirliliğinin azaltılması ve bunların yeniden ekonomik değer haline getirilebilmeleri için ambalaj atıklarının yönetimi önemli bir süreçtir. 

Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği 8.Madde 1. Bendinde ” Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasından, 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilçe belediyeleri ve 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında belediyeler sorumludur” ibaresi yer almaktadır. Bu kapsam çerçevesinde belediyemiz tüm mücavir alanda oluşan ambalaj atıklarını toplamak/toplattırmakla yükümlüdür.Dökümanlar