GEKAP


Kirazpınar Mah. Yeni Bağdat Cad. No:883/A Gebze/Kocaeli0262 642 10 10gebze@gebze.bel.trVerilen HizmetlerSıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan Sıfır atık; atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu nedenledir ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında tüm Türkiye’de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri vb.nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması için “Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştır.

Neden Sıfır Atık?

Dünya nüfusu, sanayileşme, kentleşme ve ve tüketim hızla artarken sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir.

Dolayısıyla doğal kaynaklarımız da hızlıca azalmaktadır.

Bu nedenle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması çok önemlidir !!!

Sıfır Atık Yönetimi Sisteminin Uygulama Adımları

1-Odak noktası

2-Mevcut durum

3-Planlama

4- İhtiyaç ve termin

5- Eğitim

6- Uygulama

7- Raporlama ve takip


Gebze Belediyesi olarak 2009 yılından itibaren GEKAP kapsamında yürütmüş olduğumuz geri dönüşüm faaliyetleri, 2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi öncülüğünde Belediye ana-ek hizmet binaları ve genel hizmet alanında  sürdürülmektedir. Okullar,Kamu Kurumları,Hastaneler,İşletmeler ve tüm hanelerden oluşabilecek atık türlerinin kaynağında ayrı biriktirilmesi, atık kategorizasyonunun sağlanması, israfın önlenmesi için ambalaj atıkları yönetim planı hazırlanmıştır.Tüm birimlerde atıkların ayrı biriktirilmesi hususunda ekipmanlar yerleştirilmiş,personellere bilgi verilmektedir.


Odak Noktası

Odak noktaları, kurumdaki sıfır atık yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından, sistemin kurulmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Mevcut Durum

Atık kaynakları ve türleri

Ofisler: Ambalaj atıkları (kağıt, plastik, cam, metal ), atık pil,elektrikli ve elektronik atıklar.

Belediye sosyal tesisleri: Bitkisel atık yağ.

Yemekhane: Yemek ve Organik atıklar, ekmek artıkları.

Sağlık birimi : Tıbbi atık.

Bakım onarım atölyeleri :  Tehlikeli atık, ömrünü tamamlamış lastik, atık motor yağı.

Belediyemizde yukarıda belirtilen atıklar 2009 yılından itibaren diğer atıklardan ayrı toplanmakta ve lisanslı firmalara verilmektedir. 

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak;

Ambalaj atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli geri dönüşüm kutularında biriktirilmektedir.          

 Toplanan ambalaj atıkları, anlaşmalı lisanslı firma  tarafından düzenli toplanarak  depolama ünitesine götürülür.    


BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YÖNETİMİ SAĞLANAN ATIK TÜRLERİ                                                                                                   

 -Ambalaj Atıkları

-Atık Piller

-Bitkisel Atık Yağlar

-Organik Atıklar

-Elektrikli ve Elektronik Atıklar

-Tekstil Atıklar


 Planlama

2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilk olarak Gebze Belediyesi Ana ve Ek hizmet binalarında uygulamalar başlatılmıştır. Binalarda ofisler,koridorlar ve diğer birimlerde gerekli incelemeler yapılarak Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm veriminin artırılması, atık ayrıştırma bilincinin sağlanması için personel sayılarına göre planlamalar yapılmıştır. 

Belediye tüm çalışanlarının ve temizlik personelinin sıfır atık projesinin uygulanması ile ilgili olarak eğitimlerin verilmesi planlanmıştır. Temizlik ekibi sorumlularının atık toplama, taşıma, atık miktarlarının belirlenmesi vb.atık yönetimine ilişkin görev dağılımları planlanmıştır.


İhtiyaçların belirlenmesi ve Temini

Belediye binamızda her bir atık türü için ayrı biriktirmeye imkan sağlayacak şekilde; geri dönüşebilen atıklar için (kağıt, karton, cam, plastik, metal) dört bölmeli ve organik atıklar ve geri kazanımı mümkün olmayan atıklar için iki bölmeli olmak üzere toplam yaklaşık 34 adet atık biriktirme ekipmanları alınmıştır. Atık biriktirme kutuları, kullanımı ve boşaltımı kolay, paslanmaz ve temizlenebilir özellikte olup, bulundukları yerde hangi atığın hangi kutuda biriktirileceğine dair renk skalası da dikkate alınarak uyarıcı ifadeler ve bilgilendirme panoları yerleştirilmiştir.

 Eğitim faaliyetler

Atık biriktirme ekipmanlarının temin sürecine kadar Belediyede çalışan tüm personele ve temizlik personeline sıfır atık projesi uygulamasına yönelik eğitimler verilmiştir.İlçemiz sınırlarında bulunan tüm ilkokullarda her sene,talebe istinaden ise diğer okulların farklı yaş gruplarında,kamu kurum ve kuruluşlarda personellere çevre ve sıfır atık eğitimleri verilmektedir.2019 yılı 15000 öğrenciye eğitim verildi.Bu yıl hedef 25000 kişi.

  Uygulama

Temin edilen atık biriktirme ekipmanları, belediye ana yeni hizmet binasında tüm katlarda ofis koridorlarına, personelin kolayca ulaşabileceği yerlere uygun şekilde yerleştirilmiştir.

Atık biriktirme ekipmanlarında biriken atıklar, eğitim verilen temizlik personeli tarafından tartılmakta ve atık miktarları hakkında istatistik tutulmaktadır. Toplama verimliliği ile ilgili olarak değerlendirmeler yapılacaktır.

 Hedeflerimiz

Belediyemiz diğer tüm ek hizmet binalarımızda sıfır atık proje uygulamasının yaygınlaştırılması

Oluşan organik atıkların (meyve sebze kabukları, çay ocaklarında oluşan çay posoları, bahçedeki çim ve yapraklar vb.) ayrı toplanarak kompost üretiminde kullanılmasının sağlanması ve bunun için sistem oluşturulması

Atıktan enerji ve hammadde geri kazanımına yönelik geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması

Eğitim verilen kişi sayısını artırarak çevre ve doğa bilincini tüm bireylere aşılamak.

Sıfır atık bilinçlendirme eğitimleri ile projenin önemini anlatmak,neler yapabiliriz konusunda yeni çalışmalar üretmek.