Nikah İşlemleri


Hacıhalil, Şht. Numan Dede Cd. No:8, 41400 Gebze/Kocaeli0262 6465313Verilen Hizmetler


NİKAH İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAK LİSTESİ

1. Çiftler T.C. Nüfus Cüzdanlarıyla (daha önce boşanma, ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni halleri yazılı olacak.) 1 adet Nüfus Cüzdan fotokopileri.

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3(Yabancı evlilikte 4)'er adet vesikalık fotoğraf, (fotokopi veya biometrik kabul edilmez.)

3.  Aile Hekimlerinden (Yabancı gelin veya damat Merkez Sağlık Ocağından) (4721, 1593, 123-124 maddelerin yazılı olduğu Evlendirme Yönetmeliği'nin 14-15 maddesine uygun)  Evlenme Sağlık Raporu, (özellikle fotoğrafın üzerine kaşe - imza yaptırılacak)

4.Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar müracaat sırasında soyadı dilekçesi vermelidir.(Memurluğumuzda matbu halde bulunmaktadır.)

5.Mal Rejimi Sözleşmesi varsa evraklarını müracaat sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: EVLENECEK ÇİFTLERDEN BİR TANESİNİN İKAMETGÂHININ GEBZE SINIRLARI İÇERİSİNDE OLMASI ZORUNLUDUR.


REŞİT OLMAYANLAR

1-    18 yaşını bitirmiş olanlar kendi başına evlenebilir.

2-    17 yaşını bitirmiş olanlar da anne, baba muvafakat imzaları nikâh memurluğumuzda,  anne baba gelememe durumlarında, muvafakat name noterden alınacak. (anne - baba ölmüş, boşanmış veya vasi durumunda iseler Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği getirilecek.)

3-    16 yaşını bitirmiş olanlar aile mahkemesinden kesinleşmiş evlenmeye izin kararı ile evlenebilirler.BOŞANMIŞ VE DUL OLAN BAYANLAR

1- Boşanmış ve dul olan bayanlar, boşanma ve eşinin ölüm tarihi nüfusa işlendikten sonra 10 ay (300 gün ) evlenemezler.

2- Bu süre bitmeden nikâh yaptırmak isteyen Bayanlar 10 ay evlenme yasağını (bekleme süresini) kaldırmak için, kesinleşmiş mahkeme kararı almaları gerekmektedir.


YABANCI EVLİLİKLERDE GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1-    Avrupa Ülke Vatandaşları kendi ülkelerinden çok dilli evlenme ehliyet belgesi ve doğum sicil raporu alacak, 3 adet fotokopisi olacak.

2-    Diğer Ülke vatandaşları, Lahey sözleşmesine taraf olan Ülkeler ülkelerinden bekârlık belgesi (Medeni hali açıkça yazılacak) ve Doğum sicil belgesi  (anne-baba isimleri olacak) getirecek olup evraklar Apositilli olacak. Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkeler Ülkelerindeki Türk Yetkili Makamlarınca(Büyükelçilik)onay yaptırılacak. Evraklar Türkiye'de çeviri yapılarak noter tasdikli olacak ya da Türkiye'deki Başkonsolosluklarından Bekârlık Belgesi alacak(anne-baba adı-medeni hali yazılı olacak) Türkçe tercüme onaylı, konsolosluğun bağlı bulunduğu il Kaymakamlıklarınca Tasdikli olup, 3 adet fotokopisi olacak. Ankara'da konsolosluğu olan Dışişleri Bakanlığınca onaylanacak 3 adet fotokopisi olacak. İkamet tezkeresi olan yabancı vatandaşların süresi bitmemiş olacak alınan bekarlık belgesi, doğum sicil belgesi var ise ikametgah tezkerelerindeki karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Alınan evraklar ve çevirilerde kesinlikle buna dikkat edilmelidir.

3-    Vize tarihi geçmemiş, pasaportun 4 adet fotokopisi olacak,

4-    Evlenen kişi Türkçe bilmiyorsa yeminli tercüman getirilecek,

5-    Yabancı ve T.C. vatandaşı olan çifte vatandaşlık halinde, kesinlikle T.C. vatandaşı olarak nikâhı yapılır.

6-    Suriye vatandaşı olanlar Suriye kimlikleriyle,   Kayıtlı oldukları Göç İdaresinden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.


NOT :

1- Başvurular; Hafta içi 09.00-12.30, 13.30-17.00, saatleri arasında, çiftin birlikte müracaatı ile yapılacaktır.

2-    Evraklarını tamamlamış çiftler birlikte müracaat ederek nikâh için gün alacaklar. Gelemeyen adayın vekâlet vermesi zorunludur. (Bunun için noterden Özel Vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır.) Evlendirme Yönetmeliği 17. Madde gereğince; "Vekâletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.

Nüfus cüzdanı fotokopileri, nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır." (Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

3-    Nikâh günü 18 yaşını doldurmuş iki şahitle gelinecek. (Şahitlerin T.C. Kimlik No yazılı Nüfus Cüzdanları olacak, anne-baba şahit olamaz).

4-    Hafta sonu düğün salonlarında,  diğer mahallerde nikâh isteyen çiftler önceden nikâh tarihlerini bildirmeleri ve evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.

5-    Tüm Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

6-    Saat 16:30 ‘dan sonra nikah kıyılmaz,  evlenme izin belgesi işlemleri yapılmaz.


Dökümanlar