İMAR PLANI İLANLARI

İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada Parsel Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
GEBZE Balçık Mahallesi GK-1 etaplama bölgesine yönelik yasal askı sürecinde yapılan itirazlarda kabul edilenlere yönelik plan değişikliği Balçık 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-12-15 712 09.02.2023 10.03.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE GK-10 Etaplama Bölgesi içerisinde 152 ada 32, 36, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 78, 79, 102 ve 103 numaralı parsellere yönelik fonksiyon değişikliği Denizli 1/1000 152 32, 36, 41 2023-01-12 36 02.02.2023 04.03.2023 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Zemin sınıfı değişikliği Köşklüçeşme 1/1000 5642 10 2023-01-17 82 02.02.2023 04.03.2023 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Park alanlarının Orman alanı olması Barış 1/1000 1694, 1695 1, 2, 3, 4 2023-01-17 83 02.02.2023 04.03.2023 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE 136 ada 1 numaralı parsele yönelik düzüenleme Kadıllı 1/1000 136 1 2022-11-29 673 23.01.2023 22.02.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE 658 ada 6 numaralı parselin koruma alanında kalan 665 ada 1, 2, 3, 4 numaralı parseller ve 658 ada 7, 8, 12 numaralı parsellere yönelik düzenleme Hacıhalil 1/1000 658 665 1, 2, 3, 4 2023-01-12 34 23.01.2023 22.02.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 21.07.2022 tarih 372 sayılı kararı ile onaylanan, İstasyon, Cumhuriyet, Beylikbağı, Mustafapaşa, Barış, Yenikent, Arapçeşme Sultanorhan, Köşklüçeşme, İnönü ve Gaziler Mahallelerinde Taks:0.30 yapılaşma, nizam, koşulla İstasyon, Cumhuriyet, Beylikbağı, Mustafapaşa, Barış, Yenikent, Arapçeşme Sultanorhan, Köşklüçeşme, İnönü ve Gaziler 1/1000 muhtelif muhtelif 2023-01-12 35 23.01.2023 22.02.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Denizli köy meskun alana ilişkin düzenleme Denizli 1/1000 muhtelif muhtelif 2023-01-12 41 23.01.2023 22.02.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE 1867 ada 12, 13 ve 1869 ada 13 numaralı parsellerin cephe aldığı yol güzergahına ilişkin Mimar Sinan 1/1000 1867, 1869 12, 13 2023-01-12 69 23.01.2023 22.02.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 14.12.2022 tarih ve 4300348 sayılı kararı ile onaylanan Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) bölgesine ait 1/5000, 1/1000 ölçekli imar planı ve plan açıklama raporu değişikliği Cumhuriyet 1/1000 muhtelif muhtelif 0001-01-01 000 09.01.2023 09.02.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM
GEBZE Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2022 tarih 377 sayılı kararı ile onaylanan Gebze 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan hükümlerinin muhtelif maddelerinde değişikliğine yasal askı sürecinde yapılan itirazlardan kabul edilenlere yönelik değişi Muhtelif 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-12-15 708 26.12.2022 25.01.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Akviran Mahallesi GK-9 etaplama bölgesine yönelik düzenleme Akviran 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-12-15 711 26.12.2022 25.01.2023 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI
GEBZE Denizli Mahallesi 253 ada 4 ve 252 ada 8 numaralı parseller ve etrafına yönelik düzenleme Denizli 1/1000 253, 252 4,8 2022-10-17 582 26.12.2022 25.01.2023 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI
GEBZE Balçık Mahallesi 298 ada 10 numaralı parsele yönelik düzenleme Balçık 1/1000 298 10 2022-12-15 709 26.12.2022 25.01.2023 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI
GEBZE Hacıhalil, Sultanorhan, Barış, Tatlıkuyu Mahallesi sınırları içerisinde kalan Sultanorhan Sanayi Alanı Plan Bölgesine ilişkin düzenleme Hacıhalil, Sultanorhan, Barış, Tatlıkuyu 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-11-29 674 26.12.2022 25.01.2023 MECLİS KARARI
GEBZE 253 ada 8 parsel, 1202 ada, 5755 ada, 5754 ada 2 ve 3 numaralı parseller ve çevresine yönelik düzenleme İstasyon 1/1000 253,5754,5 8 2022-11-29 668 13.12.2022 12.01.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI
GEBZE 178, 180, 173, 112 numaralı adalar ve çevresine yönelik düzenleme Mollafenari (Akviran) 1/1000 178, 180, 1, 3, 6, 8 2022-11-29 667 13.12.2022 12.01.2023 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI
GEBZE Akviran ve Cumaköy Mahalle sınırları dahilinde GK-13 Gelişme Bölgesi ve Cumaköy Mahallesi Meskun alana yönelik düzenleme Akviran, Cumaköy 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-11-11 617 22.11.2022 22.12.2022 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE 842 ada 17, 6400 ada 2, 6390 ada 4 ve 6394 ada 3 numaralı parsellerde fonksiyon değişikliği Barış ve Tatlıkuyu 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-11-11 622 22.11.2022 22.12.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Zemin sınıfı değişikliği Güzeller (Arapçeşme) 1/1000 3689 6 2022-06-09 320 28.10.2022 28.11.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Depolama ve Otopark alanına yönelik düzenleme Pelitli 1/1000 325, 329 7, 6 2022-09-15 507 28.09.2022 27.10.2022 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Muallimköy Mahallesi meskun alana yönelik düzenleme Muallimköy 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-09-15 505 28.09.2022 27.10.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Tavşanlı Mahallesi meskun alana yönelik düzenleme Tavşanlı 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-09-15 504 28.09.2022 27.10.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Balçık Mahallesi GK-1 etaplama bölgesine yönelik plan değişikliği Balçık 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-07-21 378 26.08.2022 26.09.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE GK-10 etaplama bölgesinde imar uygulamasına yönelik düzenleme, akaryakıt hattına göre fonksiyon değişikliği. Denizli 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-07-21 375 01.08.2022 31.08.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE TAKS:0.30 yapılaşma, nizam koşulları, Ticari fonksiyon düzenlemesi ile değişikliğe bağlı olarak artan donatı alanı ihtiyacına ilişkin düzenleme. İstasyon, Cumhuriyet, Beylikbağı, Mustafapaşa, Barış, Yenikent, Arapçeşme, Sultanorhan, Köşklüçeşme, İnönü, Gaziler 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-07-21 372 01.08.2022 31.08.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Akviran Mahallesi meskun alana ilişkin düzenleme Akviran 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-05-24 263 01.08.2022 31.08.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Pelitli Mahallesi meskun alana ilişkin düzenleme Pelitli 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-05-24 264 01.08.2022 31.08.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE GK-24 etaplama bölgesine ilişkin düzenleme Pelitli 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-07-26 404 01.08.2022 31.08.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI
GEBZE Gebze 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan hükümlerinin muhtelif maddelerinde değişiklik, gerek görülen hususların eklenmesi ve çıkarılmasına ilişkin düzenleme. Muhtelif 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-07-21 377 01.08.2022 31.08.2022 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Gebze Kirazpınar Mahalle sınırları içerisinde, Gebze Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı Karakol binası ihtiyacına istinaden; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 06.04.2022 tarih ve E.217117 Sayılı Başkanlık oluru ile onaylanan plan d Kirazpınar 1/1000 muhtelif muhtelif 0001-01-01 00 04.07.2022 02.08.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM
GEBZE Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasnyon Mahalleri, 446700-449800 yatay ve 4517200-4520000 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı ve plan notu değişikliği. Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon 1/1000 ... .... 2022-06-09 316 24.06.2022 25.07.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUMDEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE 1201 ADA 20, 1249 ADA 26, 1247 ADA 23 İLE 1260 ADA 11 VE 12 NOLU PARSELLERE İLŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTASYON 1/1000 1201-1249- 20-26-23-1 2022-05-24 266 17.06.2022 17.07.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Ortaokul alanlarının verimli kullanılabilmesi açısından düzenleme Köşklüçeşme 1/1000 4408-4409 1, 2, 3, 4 2022-04-19 226 03.06.2022 02.07.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Bölgedeki İlkokul alanı ihtiyacına yönelik düzenleme Tatlıkuyu 1/1000 797 3, 4, 5, 6 2022-04-19 227 03.06.2022 02.07.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE 1/1000 ölçekli uygulama imar plan hükümlerine yönelik 11.11.2021 tarih ve 530 sayılı karara yasal askı süresi içerinde yapılan itirazlardan kabul edilenlere yönelik düzenleme Muhtelif 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-03-10 157 15.04.2022 14.05.2022 MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Parsel çekme mesafesine yönelik düzenleme Tavşanlı 1/1000 143 4 2022-02-10 94 23.03.2022 21.04.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Mera Alanının Park, Otopark ve Belediye Hizmet Alanı olması Duraklı 1/1000 178 1 2022-02-10 96 23.03.2022 21.04.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunun Ortaokul Alanı olmasına yönelik düzenleme Yenikent 1/1000 4794 1 2022-02-15 117 23.03.2022 21.04.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Konut alanının Cami alanı olarak düzenlenmesi Beylikbağı 1/1000 4956 9 2022-01-18 57 09.03.2022 07.04.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Park ve Konut alanlarına yönelik düzenleme Adem Yavuz, Mimar Sinan 1/1000 4017, 3804 1, 3, 4, 1 2022-01-18 56 09.03.2022 07.04.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Balçık Mahallesi Meskun alan ve GK-2 Etaplama bölgesine ilişkin plan değişikliği Balçık 1/1000 muhtelif muhtelif 2022-01-13 31 11.02.2022 12.03.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Köşklüçeşme Mahallesi 4994 ada 1, 4997 ada 1 ve 2 parseller ve arasında kalan tescil harici alana ilişkin düzenleme Köşklüçeşme 1/1000 4994, 4997 1, 1, 2 2021-12-16 606 26.01.2022 24.02.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri sınırlarında hazırlanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2021 tarih ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli imar planının yasal askı süresi içinde yapılan ve uygun görülen itirazlar Barış ve Tatlıkuyu 1/1000 6400, 6398 1,4 2021-12-16 608 26.01.2022 24.02.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Balçık ve Pelitli Mahalleleri 208 ada 1 ve 252 ada 4 numaralı parsellere yönelik değişiklik Balçık ve Pelitli 1/1000 208, 252 1, 4 2021-08-12 391 26.01.2022 24.02.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUMDEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Köişlüçeşme Mahallesi 4423 ada 5 ve 6, 4424 ada 1 parsellere yönelik düzenleme Köşklüçeşme 1/1000 4423, 4424 5, 6, 1 2021-12-21 625 26.01.2022 24.02.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Park ve Yol alanında düzenleme. Yenikent (Mustafapaşa) 1/1000 72 6 2021-11-11 531 24.12.2021 22.01.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Zemin sınıfının değiştirilmesi Osmanyılmaz (İstasyon) 1/1000 1932 5,8 2021-11-25 556 24.12.2021 22.01.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE İlkokul, Cami ve Park alanında düzenleme Adem Yavuz ve Cumhuriyet 1/1000 6363, 6362 1 ve 7 2021-10-14 482 10.12.2021 09.01.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Belediye Hizmet alanı, Rekreasyon, Teknik Altyapı ve Eğitim Tesisi alanına yönelik düzenleme Balçık 1/1000 226 46, 48 ve 2021-10-14 484 10.12.2021 09.01.2022 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE 1/1000 Ölçekli İmar Planı Plan Hükümleri GEBZE 1/1000 0 0 2021-11-11 530 22.11.2021 22.12.2021 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Tescil harici alana ve çevresine yönelik düzenleme Osmanyılmaz 1/1000 1903 1 ve 2 2021-09-16 438 10.11.2021 10.12.2021 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Konut alanı kullanımının Belediye Hizmet alanı olması Köşklüçeşme 1/1000 1838 6 ve 7 2021-08-17 410 22.10.2021 22.11.2021 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Teknik Altyapı, Genel Otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi ve çekme mesafelerinde düzenleme Balçık 1/1000 308-310 5-1, 3, 4, 2021-09-16 436 22.10.2021 22.11.2021 DEĞİŞLİK ÖNCESİ DURUM DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI
GEBZE Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine Uygun Düzenleme Gebze 1/1000 0 0 2021-07-12 347 01.10.2021 01.11.2021 DEĞİŞİKLİK SONRASI DURUM MECLİS KARARI MECLİS KARARI