İmar Uygulaması Tapu Alma Duyurusu


DUYURU

(Balçık Mahallesi 313 Nolu Ada İmar Uygulaması )

Belediyemiz tarafından ekte düzenleme sınırı gösterilen Balçık Mahallesi 313 nolu ada tüm parsellerde Mahkeme Kararı gereği yeniden imar uygulaması yapılmış ve 03/04/2024 tarihinde tapuya tescili sağlanmıştır. Tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ücretsiz olarak Wep Tapu sistem üzerinden tapu alınabileceği ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun ilgili maddesi gereği üç ay içerisinde belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne değişiklik beyannamesinin verilmesi, ayrıca Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden de kamu alacağı şerhi (şuyulandırma harcı) terkini gerekmektedir.

UYGULAMAYA GİREN ADA/PARSELLER

• Balçık Mahallesi 313 nolu ada tüm parseller

BÖLGEDE BULUNAN GAYRİMENKUL HAK SAHİPLERİNE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI