Nisan 2024 Meclis Gündemiİ L A N
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
            5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı içinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda 09 Nisan 2024/ Salı günü saat 12.00’de toplanacaktır.
            Duyurulur.
          GÜNDEM:
• En genç 2 üyenin kâtip olarak divana çağrılması.
• Yoklama ve açılış (Saygı duruşu ve İstiklal Marşı).
• 05.03.2024 tarihli karar özetinin okunması ve oylanması.
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu:
• Denetim Komisyonu raporu bilgi sunumu.
GÜNDEM:
SEÇİMLER:
      1. Meclis I. II. Başkan Vekili Seçimi,
      2. Katip Üyeleri Seçimi,
            Seçilen katip üyelerin divana geçmesi.
      3. Encümen Üyeleri Seçimi,
      4. İhtisas Komisyonları seçimleri (İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme,
          Çevre ve Sağlık, Kültür, Eğitim, Gençlik ve Spor, Belediye Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler
          Komisyonları),
      5. Birliklere Üye Seçimleri
         - Gebze Belediyeler Birliğine üye seçimi (2 Asil 1 Yedek)
         - Marmara Belediyeler Birliği üye Seçimi, (2 Asil 1 Yedek)
          - Tarihi Kentler Birliği üye Seçimi, (1 Asil l Yedek)
          - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üye Seçimi, (2 Asil 2 Yedek)
          - Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye Seçimi, (1 Asil 1 Yedek)
           - Anadolu Medeniyetler Birliği Üyeliği Seçimi (1 Asil 1 Yedek)
          - Uluslararası Yerel Yönetim Birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) nezdinde Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ’e yetki verilmesi.
MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER :
6. Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi,
7. Başkan Yardımcılığına atanan ve atanacak meclis üyelerinin ödenek miktarlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,
8. Memur Kadro İhdasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,
9. Belediyemize devri yapılan Mustafapaşa (Yavuzselim) Mah. 321 ada 323 parselin fiili kullanıcıları tarafından belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 6 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6306 Sayılı Kanun Kapsamında satışların yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,
Başkanlık Divanına Meclis I. Başkan Vekilinin geçmesi.
10. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün 2023 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi,
                                                                                                                Zinnur BÜYÜKGÖZ
                   Gebze Belediye Başkanı