Meclis Gündemi


GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı içinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda 01 Kasım 2022/ Salı günü saat 15.00’de toplanacaktır

            Duyurulur.

           GÜNDEM:

·         Yoklama– Açılış.

·         10 Ekim 2022 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması,

    RAPORLAR:

1-      Yapı Kayıt Belgesi alan 16 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

2-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin 14 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince  doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

3-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemize devri yapılan Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselin 6306 Sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

4-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 2-B parselinin 6360 Sayılı kanunla köy tüzel kişilikleri kapatıldığından satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

5-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Eskihisar Mahallesinde imar planında park alanında ve tescilsiz alanın içerisinde bulunan Kayıkhane Binasının müze olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

6-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemiz imar planlarında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda kalan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine göre yapılacak trampa yolu ile kamulaştırmada kullanılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

7-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemiz ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imar uygulamalarının yapılması yönünde Ortak Proje kapsamında işbirliği protokolü yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

8-      Belediyemiz sınırları içerisinde yeni yapılan parkların isimlendirilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORU:

9-      Pelitli ve Balçık Mahallesi 140/1, 319/3, 317/15, 318/4, 320/1,8,14 Nolu Ada/parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi,

10-  Pelitli Mahallesi Gk24 Etaplama Bölgesine İlişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin teklifi,

11-  Hacıhalil Mahallesi 658 Ada 6 No'lu parselin koruma alan sınırının 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planına İşlenmesine ilişkin teklifi,

12-  Kadıllı Mahallesi 136 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin teklifi,

13-  Sultanorhan Sanayi ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi,

14-  Yenikent, İnönü, Arapçeşme, Sultanorhan, Köşklüçeşme, Beylikbağı, Cumhuriyet, İstasyon, Mustafapaşa ve Gaziler Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin teklifi,

15-  Denizli Mahallesi GK-10 Etaplama Bölgesi içerisinde yer alan muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi,

16-  Plan ve Proje Müdürlüğünün Balçık Mahallesi, GK-1 Etaplama Bölgesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin teklifi,

TEKLİFLER:

17-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yapı Kayıt Belgesi alan 19 adet parselin satışına ilişkin teklifi,

18-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin 21 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince  doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin teklifi,

19-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemize devri yapılan Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselin 6306 Sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin teklifi,

20-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2023 Yılı Teknik Altyapı (yol) Bedellerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,

21-  Mali Hizmetler Müdürlüğünün ek ödenek teklifi,

22-  Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek aktarımı teklifi,

23-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Memur kadro ihdasına ilişkin teklifi,

24-  Plan ve Proje Müdürlüğünün Barış Mahallesi, 1694-1695 Adalara İlişkin Plan Değişikli teklifi,

25-  Plan ve Proje Müdürlüğünün Tavşanlı Mahallesi, 221 Adaya İlişkin Plan Değişikliği teklifi,

26-  Plan ve Proje Müdürlüğünün Muallimköy Yerleşik Alan Sınırları İçerisine Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına Yasal Askı Süresinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi teklifi,

27-  Plan ve Proje Müdürlüğünün İlçemiz, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c4c-4d Uygulama İmar Plan Paftası, 1867 Ada 12, 13 Ve 1869 Ada 13 Numaralı Parsellerin Cephe Aldığı Yol Güzergahına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi,

28-  Plan ve Proje Müdürlüğünün İlçemiz, Mevlana Mahallesi, 3185 Ada 3, 29, 31 Ve 32, 3193 Ada 4 Ve 5, 3194 Ada 1, 3151 Ada 5, 3150 Ada 1, 2, 3 Ve 4, 4317 Ada 1, 2, 22, 23 Ve 24, 3132 Ada 19, 20 Ve 21, 3102 Ada 6, 3088 Ada 1 Numaralı Parselleri Kapsayan Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi,

29-  Plan ve Proje Müdürlüğünün İlçemiz, Denizli Mahallesindeki Köy Yerleşik (Meskun) Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi,

30-  Plan ve Proje Müdürlüğünün İlçemiz, Osmanyılmaz Mahallesi, G22-B-24-A-1-A Pafta 5642 Ada 10 No'lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi,

31-   Plan ve Proje Müdürlüğünün Gebze İlçesi, Akviran Mahallesi 0 Ada 87 Numaralı, 171 Ada 3, 4, 10 ve 13 Numaralı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi,

32-  Plan ve Proje Müdürlüğünün İlçemiz, Tavşanlı Mahallesi Köy Meskun Alanına İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına Yasal Askı Süresinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesine ilişkin teklifi,