Şuyulandırma


İLAN: Belediyemiz sınırlarında yer alan Muallimköy Mahallesi Konut Alanları Hariç Plan Bölgesini kapsayan yaklaşık 87 hektar alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi (şuyulandırma) yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 26/01/2021 tarih 2021/202 sayılı kararı ile onaylanarak 01/02/2021 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilmiştir.